Servizo de Extensión Universitaria
COMISARIADO E ESTRATEXIAS PARA ARTISTAS - 2016/703
Tempada: 2016-2017
Campus: PONTEVEDRA

Bloque: FORMACIÓN
Tipo: Obradoiros

Instalacións onde se imparte:
DURACIÓN DA ACTIVIDADE
Data de inicio Data de fin
26/09/2016 25/10/2016
OBRADOIRO 2016/703:  
- Horarios:
Luns e martes dende 26 de setembro a 25 de outubro de 16:00 a 19:00h.
- Lugar: Sala planta baixa - Casa das Campás
- Máx. Inscricións 20   Mín. Inscricións 15
- Horas ECTS 30,00   Créditos de Libre Elección 1,0
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
Facilitar as pautas básicas da práctica curatorial.
Formar especialistas nas diferentes áreas dos estudos da práctica curatorial.
Preparar profesionais que asuman a práctica curatorial non soamente como campo de coñecemento e investigación, senón tamén como dominio práctico profesional.
Xerar unha análise axeitada do sector artístico en función dos públicos.
Utilizar correctamente as ferramentas de planificación, comunicación e produción.
Facilitar as pautas dun comisariado.
Avaliar con criterios de idoneidade.
Impartido por Francisco Porto Varela.
O obradoiro desenvolverase en sesións teórico-prácticas e dinámicas de grupo, presentación de exemplos e casos de estudo prácticos e postas en común a partir da experiencia profesional dos propios participantes.
A parte práctica será máis do 50% do obradoiro complementaria á parte teórica.
Recoñecido con 2 créditos L.E./ 1 crédito ECTS
Impartirá-se na Sala de Conferencias da Casa das Campás.

Servizo de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo
Vigo extension@uvigo.es 986 813 626 | Ourense asc-ou@uvigo.es 988 387 102 | Pontevedra asc-po@uvigo.es 986 801 949
Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal