Servizo de Extensión Universitaria
PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES APLICADA AOS ÁMBITOS DE ESTUDO NO CAMPUS - 2019/733
Tempada: 2019-2020
Campus: PONTEVEDRA

Bloque: FORMACIÓN
Tipo: Obradoiros

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
Puntual 01/10/2019 22/10/2020
Nome Usuarios Abonos Importe
Obradoiro - Comunidade universitaria ALUMNADO,PAS,PDI 26,00 €
Obradoiro - Persoas externas TITULADO/A,NON UNIVERSITARIO/A,FAMILIAR UVIGO 40,00 €
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
Comprender e saber aplicar diferentes aspectos relacionados coa programación de microcontroladores, a robótica e utilización de sensores e actuadores.
Coñecer as aplicacións máis comúns dos sistemas embebidos.
Executar programas simples no microcontrolador.
Coñecer e comprender os aspectos relacionados con microcontroladores.
Aprender a manexar o entorno de desenvolvemento IDE.
Desenvolver habilidades de búsqueda de solucións a problemas reais por medio de novas tecnoloxías.
Desenvolver proxectos básicos con utilidade real.
Coñecer determinados mecanismos para fomentar a creatividade con fin de levar a cabo proxectos de IOT.
Introdución a sistemas domóticos.
Construción de sistemas remotos de control de actuadores e monitorización de variables.

Servizo de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo
Vigo extension@uvigo.es 986 813 626 | Ourense asc-ou@uvigo.es 988 387 102 | Pontevedra asc-po@uvigo.es 986 801 949
Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal