Servizo de Extensión Universitaria
O COACHING NA AULA:MELLORA DAS TÚAS HABILIDADES DOCENTES - 2018/832
Tempada: 2018-2019
Campus: PONTEVEDRA

Bloque: FORMACIÓN
Tipo: Obradoiros

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
Obradoiro - Comunidade Universitaria ALUMNADO,ASIMILADO/A UVIGO,PAS,PDI 47,70 €
Obradoiro - Público xeral NON UNIVERSITARIO/A,TITULADO/A,FAMILIAR UVIGO 73,50 €
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
Coñecer a ferramenta do coaching na súa aplicación á aula e á docencia, como se pode empregar e cando convén utilizala.
Achegar coñecementos fundamentais para o uso desta ferramenta e practicar para adquirir as competencias necesarias para a súa aplicación.
Día 1: Introdución ao coaching. A comunicación como elemento básico
Día 2: Metodoloxía do coaching e práctica coaching
Día 3: Xestión de aula e práctica coaching
Día 4: Xestión de emocions e práctica coaching
A duración do curso será de 30 horas, con 20 horas presenciais e 10 horas de traballo persoal entre sesións.

Servizo de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo
Vigo extension@uvigo.es 986 813 626 | Ourense asc-ou@uvigo.es 988 387 102 | Pontevedra asc-po@uvigo.es 986 801 949
Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal