Servizo de Extensión Universitaria
PARENTALIDADE POSITIVA E MEDIACIÓN FAMILIAR - 2018/550
Tempada: 2017-2018
Campus: OURENSE

Bloque: FORMACIÓN
Tipo: Cursos

Instalacións onde se imparte:
Edificio Facultades - Campus As Lagoas - Ourense
UNICO:  
- Horarios:
Luns 4 de xuño de 16:30 a 20:00
Martes 5 de xuño de 9:00 a 21:00
Miércoles 6 de xuño de 9:00 a 21:15
- Lugar: Edificio Facultades - Aula Emilia Pardo Bazán
- Máx. Inscricións 124   Mín. Inscricións 37
- Horas ECTS 30,00   Créditos ECTS 1,0
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
Obxetivos e temática
Difundir, valorar e participar do patrimonio cultural e artístico que ofrece a cidade de Ourense á cidadania.
Ofrecer, desde unha perspectiva multidisciplinar, coñecementos teóricoa e técnicos sobre o
manexo da mediación nos conflictos familiares.
Desenrrolar o concepto de parentalidade positiva e as súas implicacións prácticas entre a cidadanía e, moi especialmente, entre os profesionais en formación e en activo que teñen como destinatarios da súa intervención ás familias e aos menores.
Ensinar os coñecementos e as estratexias que fan posible ofrecer unha resposta próxima, integral e axustada ás necesidades e características das familias.
Ensinar técnicas que favorecen o exercicio das responsabilidades parentais, atendendo a particularidade das familias que se encontran nunha situación de risco psicosocial (i.e., procesos de rutura de parella, violencia, conflito intraparental).
Inscricións
As persoas farán unha pre-inscrición a través desta Web. En canto se chegue ao número mínimo de persoas necesarias para conformar o grupo, as que fixeran pre-inscrición recibirán un correo electrónico para que fagan o pagamento nun prazo máximo de 48 horas. No caso de non facelo, perderán o dereito a reserva de dita praza.
Recoñecemento de créditos
Ao remate do curso de extensión entregarase un diploma acreditativo (asistencia obligatoria ao 85% das horas) con recoñecemento de 1 crédito ECTS para as ensinanzas de grao por cada 30 horas.
O alumnado solicitará o recoñecemento de créditos no centro onde se imparta a titulación na que pretenda validar esas horas, presentando o certificado/diploma de aproveitamento da actividade.

Servizo de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo
Vigo extension@uvigo.es 986 813 626 | Ourense asc-ou@uvigo.es 988 387 102 | Pontevedra asc-po@uvigo.es 986 801 949
Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal