Servizo de Extensión Universitaria
OBRADOIRO DE INTRODUCIÓN Á PROGRAMACIÓN - 2017/856
Tempada: 2017-2018
Campus: OURENSE

Bloque: FORMACIÓN
Tipo: Obradoiros

Instalacións onde se imparte:
Edificio Politécnico - Campus As Lagoas - Ourense
UNICO:  
- Horarios:
Martes, Xoves de 16:00 a 18:00
- Lugar: Edificio Politécnico - Laboratorio S01
- Máx. Inscricións 20  
- Horas ECTS 40,00  
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
Análise avanzado de datos, análise estatístico, resolución de problemas... a programación é
unha competencia cada vez máis demandada. Comeza a túa experiencia básica no desenvol-
vemento informático utilizando Python, da maneira máis sinxela posible.

Servizo de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo
Vigo extension@uvigo.es 986 813 626 | Ourense asc-ou@uvigo.es 988 387 102 | Pontevedra asc-po@uvigo.es 986 801 949
Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal