Servizo de Extensión Universitaria
TURISMO BASEADO NA CULTURA DA PRODUCIÓN TRADICIONAL DO VIÑO, DA CERVEXA E DA SIDRA. EXPERIENCIAS ÚNICAS EN LUGARES SINGULARES - 2017/556
Tempada: 2016-2017
Campus: OURENSE

Bloque: Cursos de Extensión

Instalacións onde se imparte:
DURACIÓN DA ACTIVIDADE
Data de inicio Data de fin
25/09/2017 27/09/2017
PRAZOS DE MATRÍCULA
Prazo Inicio: Fin: Usuarios Periodo Grupo
INSCRICIÓN 15/05/2017 00:00 24/09/2017 23:59 ALUMNADO,NON UNIVERSITARIO/A,PAS,PDI Puntual Unico
Nome Usuarios Abonos Importe
Curso Extensión 2017/556 comunidade universitaria ALUMNADO,PAS,PDI 32,50 €
Curso Extensión 2017/556 público en xeral 50,00 €
UNICO:  
- Horarios:
Luns 25 de setembro: de 9:00 a 21:30
Martes 26 de setembro: de 9:00 a 21:00
Mércores 27 de setembro: de 9:00 a 21:00
- Lugar: Aula de formación - Casa do Concello
- Máx. Inscricións 50  
- Horas ECTS 31,00  
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo Prazas
INSCRICIÓN Puntual ALUMNADO,NON UNIVERSITARIO/A,PAS,PDI ata o '24/09/2017 23:59' 47 Libres
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
Dar a coñecer ao alumnado o concepto de turismo experiencial.
Incluír o turismo experiencial dentro da xestión turística.
Presentar e comprender o enoturismo como experiencia turística.
Aprender a presentar, tanto a sidra como a cervexa como productos experienciais turísticos
para o cliente.
Percibir o viño, cervexa e sidra como un recurso da zona con potencial turístico, atractivo para a
creación de paquetes turísticos.
Concibir o viño, cervexa e sidra como un modo de fidelización de consumidores a través das
emocións.
Coñecer in situ unha fábrica de cervexa artesanal, o seu funcionamento e comercialización.
Coñecer en situ unha sidrería ecolóxica, o seu funcionamento, plantacións e modos de
comercialización e comunicación.

Servizo de Extensión Universitaria | Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal
Ourense: siope-ou@uvigo.es - 988 387 171 | Pontevedra: xacopo@uvigo.es - 986 801 949 | Vigo: avicext1@uvigo.es - 986 813 626