Servizo de Extensión Universitaria
A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN (III): PREOCUPACIÓNS EDUCATIVAS NUN MUNDO DIXITAL - 2017/555
Tempada: 2016-2017
Campus: OURENSE

Bloque: Cursos de Extensión

Instalacións onde se imparte:
DURACIÓN DA ACTIVIDADE
Data de inicio Data de fin
20/09/2017 29/09/2017
PRAZOS DE MATRÍCULA
Prazo Inicio: Fin: Usuarios Periodo Grupo
INSCRICIÓN 15/05/2017 00:00 17/09/2017 23:59 ALUMNADO,PAS,PDI,NON UNIVERSITARIO/A Puntual Unico
Nome Usuarios Abonos Importe
Curso Extensión 2017/555 comunidade universitaria ALUMNADO,PAS,PDI 26,00 €
Curso Extensión 2017/555 público en xeral 40,00 €
UNICO:  
- Horarios:
Mércores 20 de setembro: de 16:00 a 20:30
Xoves 21 de setembro: de 16:00 a 20:30
Venres 22 de setembro: de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:30
Mércores 27 de setembro: de 16:00 a 20:30
Xoves 28 de setembro: de 16:00 a 20:30
Venres 29 de setembro: de 9:30 a 14:00
- Lugar: Aula 2.7 - Edificio Facultades
- Máx. Inscricións 100  
- Horas ECTS 32,00  
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo Prazas
INSCRICIÓN Puntual ALUMNADO,PAS,PDI,NON UNIVERSITARIO/A ata o '17/09/2017 23:59' 96 Libres
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
Reflexionar sobre algunha das preocupacións educativas que están a xurdir na sociedade da información como pode ser a perda de certos valores e o auxe doutros.
Coñecer experiencias prácticas e recursos para o desenvolvemento de valores na nosa
contorna dixital actual.
Recoñecer o valor da educación formal, non formal e informal na sociedade dixital actual.

Servizo de Extensión Universitaria | Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal
Ourense: siope-ou@uvigo.es - 988 387 171 | Pontevedra: xacopo@uvigo.es - 986 801 949 | Vigo: avicext1@uvigo.es - 986 813 626