Servizo de Extensión Universitaria
A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN (III): PREOCUPACIÓNS EDUCATIVAS NUN MUNDO DIXITAL - 2017/555
Tempada: 2016-2017
Campus: OURENSE

Bloque: FORMACIÓN
Tipo: Cursos de extensión

Instalacións onde se imparte:
DURACIÓN DA ACTIVIDADE
Data de inicio Data de fin
20/09/2017 29/09/2017
Nome Usuarios Abonos Importe
Curso Extensión 2017/555 comunidade universitaria ALUMNADO,PAS,PDI 26,00 €
Curso Extensión 2017/555 público en xeral 40,00 €
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
Reflexionar sobre algunha das preocupacións educativas que están a xurdir na sociedade da información como pode ser a perda de certos valores e o auxe doutros.
Coñecer experiencias prácticas e recursos para o desenvolvemento de valores na nosa
contorna dixital actual.
Recoñecer o valor da educación formal, non formal e informal na sociedade dixital actual.

Servizo de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo
Vigo extension@uvigo.es 986 813 626 | Ourense asc-ou@uvigo.es 988 387 102 | Pontevedra asc-po@uvigo.es 986 801 949
Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal