Servizo de Extensión Universitaria
AUGAS MINERAIS NATURAIS: COMO CAPTALAS, DEGUSTALAS E APLICALAS TERAPÉUTICAMENTE - 2017/552
Tempada: 2016-2017
Campus: OURENSE

Bloque: FORMACIÓN
Tipo: Cursos

Instalacións onde se imparte:
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
Os obxectivos do curso son:
1.- Definir as augas minerais naturais, considerando a lexislación española e europea.
Descrición dos parámetros físico-químicos, microbiolóxicos e organolépticos esixidos pola lexislación
2.- Coñecer os sistemas de captación da auga dos acuíferos, tanto en instalación gratuítas
como privadas.
3.- Coñecer e probar distintos tipos de augas minerais naturais e termais e as súas aplicacións: (cor, sabor,

INSCRICIÓNS
Servizo de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo
Vigo extension@uvigo.es 986 813 626 | Ourense asc-ou@uvigo.es 988 387 102 | Pontevedra asc-po@uvigo.es 986 801 949
Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal