Servizo de Extensión Universitaria
RETOS E PERSPECTIVAS DO USO SUSTENTABLE DOS RECURSOS HÍDRICOS - 2017/550
Tempada: 2016-2017
Campus: OURENSE

Bloque: Cursos de Extensión

Instalacións onde se imparte:
DURACIÓN DA ACTIVIDADE
Data de inicio Data de fin
05/06/2017 07/06/2017
UNICO:  
- Horarios:
O luns 5 de xuño das 9.00 ás 20.00 horas
O martes 6 de xuño das 9.00 ás 20.00 horas
O mércores 7 de xuño das 9.00 ás 18.00
- Lugar: Albergue de Muiños - Albergue de Muiños
- Máx. Inscricións 42  
- Horas ECTS 32,00  
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
O principal obxectivo do curso é o de avaliar dende un punto de vista científico como os recursos hídricos naturais poden dinamizar diversos sectores como o turístico, enerxético ou o das actividades de lecer e tempo libre. Ademais se intentará por de manifesto a importancia que ten a conservación sostible da auga e dos seus ecosistemas asociados como son os humedais.
Neste contexto intentarase promover aptitudes a través da educación ambiental e fomenta-lo espírito crítico cara a xestión medioambiental dos recursos hídricos, valorando a grande importancia que ten a protección dos espazos naturais protexidos como a Reserva Biolóxica Internancional Xurés-Geres

Servizo de Extensión Universitaria | Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal
Ourense: siope-ou@uvigo.es - 988 387 171 | Pontevedra: xacopo@uvigo.es - 986 801 949 | Vigo: avicext1@uvigo.es - 986 813 626