Servizo de Extensión Universitaria
FALA, ORATORIA E COMUNICACIÓN - 2016/836
Tempada: 2016-2017
Campus: PONTEVEDRA

Bloque: Obradoiros

Instalacións onde se imparte:
DURACIÓN DA ACTIVIDADE
Data de inicio Data de fin
02/02/2017 09/03/2017
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
Puntual 02/02/2017 09/03/2017
Nome Usuarios Abonos Importe
Obradoiro 2016/836 Comunidade universitaria ALUMNADO,PAS,PDI 26,00 €
Obradoiro 2016/836 Persoas non universitarias TITULADO/A,NON UNIVERSITARIO/A 40,00 €
OBRADOIRO FALA E ORATORIA:  
- Horarios:
Martes e Xoves.
Dende 2 de febreiro a 9 de marzo.
De 17:00h. a 20:00h.
- Lugar: Plató - Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
- Máx. Inscricións 20   Mín. Inscricións 16
- Horas ECTS 30,00   Créditos de Libre Elección 2,0
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
Impartido por Alberto Rosell Campón.
Aumentar a desinhibición propia e por conseguinte a seguridade persoal á hora de expoñernos en público.
Recoñecer a linguaxe non verbal propia e das persoas persoas asistentes, conseguindo así un mellor aproveitamento dos recursos propios e alleos.
Aumentar o control emocional do exposto, conseguindo deste xeito o aumento do interese das persoas asistentes cando verbalizamos os beneficios da nosa mensaxe.
En función do número final de persoas inscritas organizarán-se dous grupos.
A formación destos grupos será coordenada polo profesor/monitor do obradoiro directamente coas persoas inscritas.

Servizo de Extensión Universitaria | Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal
Ourense: siope-ou@uvigo.es - 988 387 171 | Pontevedra: xacopo@uvigo.es - 986 801 949 | Vigo: avicext1@uvigo.es - 986 813 626