Servizo de Extensión Universitaria
ACHÉGATE AO TEMPO LIBRE. A EDUCACIÓN NON FORMAL COMO ESCENARIO PROFISIONAL - 2016/835
Tempada: 2016-2017
Campus: PONTEVEDRA

Bloque: Obradoiros

Instalacións onde se imparte:
DURACIÓN DA ACTIVIDADE
Data de inicio Data de fin
08/03/2017 24/03/2017
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
Puntual 08/03/2017 24/03/2017
PRAZOS DE MATRÍCULA
Prazo Inicio: Fin: Usuarios Periodo Grupo
RESERVA 26/12/2016 09:00 24/02/2017 23:59 Puntual Obradoiro de tempo libre
Nome Usuarios Abonos Importe
Obradoiro 2016/835 Comunidade universitaria ALUMNADO,PAS,PDI 26,00 €
Obradoiro 2016/835 Persoas non universitarias TITULADO/A,NON UNIVERSITARIO/A 40,00 €
OBRADOIRO DE TEMPO LIBRE:  
- Horarios:
Mércores e venres do 8 ao 24 de marzo 2017
De 16:00h. a 21:00h.
- Lugar: Laboratorio de artes plásticas - Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
- Máx. Inscricións 20   Mín. Inscricións 16
- Horas ECTS 30,00   Créditos de Libre Elección 2,0
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo Prazas
RESERVA Puntual ata o '24/02/2017 23:59' 7 Reservas
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
OBXECTIVOS
Achegar as metodoloxías da educación non formal como un recurso pedagóxico aplicable a outras disciplinas e contextos.
Coñecer todas as áreas nas que se pode intervir desde unha pedagoxía do lecer e do traballo no marco de tempo libre.
Promover unha aprendizaxe activa a través da intervención directa e da experiencia en contextos comunitarios.
Os contidos que se traballarán están enmarcados nas seguintes áreas: área de psicopedagoxía, área de animación, área de educación ambiental e natureza, área de educación para a saúde, área de organización e recursos.
En canto á metodoloxía, baseará-se nos seguintes principios: investigación-acción-participación. Pretende a produción contínua de coñecementos grazas á contribución de todos/as, tendo en conta as súas propias experiencias.
Dirixido e impartido por María Begoña Paz García:
Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo (2009)
Profesora asociada na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.
Investigadora no grupo REMOS da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

Servizo de Extensión Universitaria | Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal
Ourense: siope-ou@uvigo.es - 988 387 171 | Pontevedra: xacopo@uvigo.es - 986 801 949 | Vigo: avicext1@uvigo.es - 986 813 626