Servizo de Extensión Universitaria
FOTOGRAFÍA E XÉNERO: ANÁLISE DE IMAXES CONTRA A DESIGUALDADE - 2016/832
Tempada: 2016-2017
Campus: PONTEVEDRA

Bloque: Obradoiros

Instalacións onde se imparte:
DURACIÓN DA ACTIVIDADE
Data de inicio Data de fin
02/03/2017 04/04/2017
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
Puntual 02/03/2017 04/04/2017
PRAZOS DE MATRÍCULA
Prazo Inicio: Fin: Usuarios Periodo Grupo
RESERVA 26/12/2016 09:00 22/02/2017 23:59 Puntual Fotografía e xénero
Nome Usuarios Abonos Importe
Obradoiro 2016/832 Comunidade universitaria ALUMNADO,PAS,PDI 26,00 €
Obradoiro 2016/832 Persoas non universitarias TITULADO/A,NON UNIVERSITARIO/A 40,00 €
FOTOGRAFÍA E XÉNERO:  
- Horarios:
Martes e Xoves comprendidos entre 2 de marzo e 4 de abril.
De 17:00h. a 20:00h.
- Lugar: Sala de conferencias - Casa das Campás
- Máx. Inscricións 20   Mín. Inscricións 16
- Horas ECTS 30,00   Créditos de Libre Elección 2,0
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo Prazas
RESERVA Puntual ata o '22/02/2017 23:59' 10 Reservas
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
OBXECTIVOS
Usar a fotografía e os medios audiovisuais para analizar a realidade das desigualdades de xénero que aínda existen na sociedade.
O uso das imaxes para perpetuar os estereotipos femininos e masculinos.
Abordará-se unha visión transversal de xénero aplicada á publicidade, cine, prensa, etc…, para ter outra mirada sobre as imaxes que nos rodean.
En canto á metodoloxía, combinará-se unha aula participativa con dinámicas de grupos, con aula maxistral e visionado de traballos fotográficos e históricos sobre as autoras.
Dirixido por Amada Traba
Impartido por Natalia González Devesa:
Fotógrafa, formadora ocupacional e deseñadora gráfica. Técnica en Artes Aplicadas na especialidade de Deseño Gráfico,Técnica Superior na especialidade de Gráfica Publicitaria e Técnica Superior en Fotografía, pola Escola de Arte Superior e Deseño Antonio Faílde de Ourense.
Esta actividade conta co recoñecemento de 1 crédito ECTS e 2 créditos L.E.

Servizo de Extensión Universitaria | Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal
Ourense: siope-ou@uvigo.es - 988 387 171 | Pontevedra: xacopo@uvigo.es - 986 801 949 | Vigo: avicext1@uvigo.es - 986 813 626