Servizo de Extensión Universitaria
INTELIXENCIAS MÚLTIPLES. EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARA A IMPLEMENTACIÓN NA AULA - 2016/831
Tempada: 2016-2017
Campus: PONTEVEDRA

Bloque: FORMACIÓN
Tipo: Obradoiros

Instalacións onde se imparte:
DURACIÓN DA ACTIVIDADE
Data de inicio Data de fin
07/02/2017 04/04/2017
OBRADOIRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES:  
- Horarios:
7,8,14,15,21,22 de febreiro
7,8,14,15,21,22,28 e 29 de marzo
4 de abril
De 18:00h. a 20:00h.
- Lugar: Laboratorio de artes plásticas - Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
- Máx. Inscricións 20   Mín. Inscricións 16
- Horas ECTS 30,00   Créditos de Libre Elección 2,0
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
OBXECTIVOS
Facilitar ao alumnado un achegamento ás intelixencias múltiples a través de situacións de aprendizaxe prácticas.
Elaborar un dossier online coas actividades, recursos e temas de interese vencelladas ás IIMM.
Fomentar a participación a través de sesións realizadas e impartidas polo alumnado.
A temática a desenvolver no obradoiro comprenderá tanto unha aproximación teórica do contido a impartir ata a presentación e difusión de actividades prácticas relacionadas coas diferentes intelixencias.
A metodoloxía empregada no obradoiro estará supeditada ao traballo cooperativo do alumnado, asignando roles e distribuindo equitativamente o traballo grupal.
Impartido por Noelia González Álvarez:
-Spanish Credit Teacher. Concordia Languages Villages. Minnesota. United States of America. Profesora de Educación Infantil. Colegio Sek Atlántico. Poio. Pontevedra. Profesora de Educación Primaria. Colegio Sek Atlántico. Pontevedra. Especialista en aprendizaxe cooperativa e intelixencias múltiples. Universidade Camilo José Cela. Grao en Educación Infantil. Universidade de Vigo. Grao en Educación Primaria. Universidade de Vigo.

Servizo de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo
Vigo extension@uvigo.es 986 813 626 | Ourense asc-ou@uvigo.es 988 387 102 | Pontevedra asc-po@uvigo.es 986 801 949
Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal